ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

گرچه عشاق در اين شهر زيادند بسی

آنچه من ديدام از عشق نديدست کسی