ديرست ای اميد
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

ديرست اي اميد!

جاي درنگ نيست

صبرم تمام شد

عشق است و ننگ نيست

مردم در انتظار

من عاشق توام دل عاشق ز سنگ نيست .

دريا نورد شو! بر كوه ها بزن !

از قله ها بيا!

من مرغ خسته ام

بسيار تيره شب كه به الماس اشك ها

در انتظار شيشه ي شب را شكسته ام .

ديرست اي اميد !

بگذر زه رودها

دريا نورد باش

مرد نبرد باش

بر شو به كه ها

هنگامه گرد باش

از بيشه ها بيا !

بشتاب و مرد باش .

من مرغ خسته ام

من پاي بسته ام

ديرست اي اميد!

جاي درنگ نيست

صبرم تمام شد

عشق است و ننگ نيست

مردم در انتظار

من عاشق تو ام دل عاشق ز سنگ نيست .

(شعر از : مهدي سهيلي )