هديه

وقتی دستام خالي باشه،

وقتي باشم عاشق تو،

غير دل چيزي ندارم

كه بدونم لايق تو،

دلمو از مال دنيا

به تو هديه داده بودم،

با تمومه بي پناهيم

به تو تكيه داده بودم،

هر بلايي سرم اومد

همه زجري كه كشيدم

همرو به جون خريدم

ولي از تو نبريدم

هر جا بودم با تو بودم،

هرجا رفتم تو رو ديدم،

تو سبك شدن، تو رويا ،

همه جا به تو رسيدم،

اگه احساسمو كشتي،

اگه از ياد منو بردي،

اگه رفتي بي تفاوت،

به غديبه سر سپردي،

بدون اينو كه دله من

شده جادو به طلسمت،

يكي هست اين وره دنيا

كه تو يادش مونده اسمت،

هر بلايي سرم اومد

همه زجري كه كشيدم

همرو به جون جون خريدم

ولي از تو نبريدم

هر جا بودم با تو بودم

هرجا رفتم تو رو ديدم تو

سبك شدن تو رويا

همه جا به تو رسيدم

اگه احساسمو كشتي

اگه از ياد منو بردي

اگه رفتي بي تفاوت

به غديبه سر سپردي

بدون اينو كه دله من

شده جادو به طلسمت

يكي هست اين وره دنيا

كه تو يادش مونده اسمت

/ 0 نظر / 3 بازدید