الاهی

الاهي غمم بار خاطر نباشد

که در غم ، مرا جان صابر نباشد

الاهي نباشد وداعي ،وگر هست

براي کسي بار آخر نباشد

به هنگام کوچ عزيزان الاهي

نگه کردن از چشم شاعر نباشد

الاهي کسي را که من دوست دارم

به دوران عمرم مسافر نباشد!

/ 1 نظر / 2 بازدید
ali

اگه بزاری ممنون ميشم ببخشيد که چنوقت به وبلاگم سر نزدم دير جواب شما را دادم